ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชุมแผนพัฒนาการเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเกษตรของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่มีสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้งเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น