ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การประชุมอาสาเกษตรประจำหมู่บ้านครั้งที่ ๓

นายสายทัศน์ วงปินตา เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการประชุมอาสาเกษตร ทุกหมู่บ้านของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่สวนของนายสิงห์คำ วันดี บ้านป่าห้า มีนายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มากล่าวเปิดการอบรมแและให้โอวาท มีอาสาเกษครมาอบรม ๔๓ ราย


การประชุมเน้นการเกษตรปลอดสารเคมี  และแนะนำสารสะกัดอินทรีย์เข้มข้นสำหรับบำรุงพืชแจกด้วย

 กิจกรรมต่างๆในสวนของนายสิงคำที่มีหลากหลายเป็นเกษตรผสมผสาน
 หมูหลุม
 ผักพาย ที่ขายดีมาก ก็เลยปลูกไว้จำนวนมาก

การเผาถ่านแบบง่ายๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น