ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เกษตรอำเภอร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

นายเลศชัย ดอนชัย รักษาราชการเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ชี้แจงกิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ในที่ประชุมชาวบ้าน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ที่บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สำนักงานเกษตรจังหวัดได้มาติดตามนิเทศงาน

นายมานพ สุขสะอาด นักวิชาการชำนาญการพิเศษ และ นายถาวร วงค์สุภาพ นวส.ชำนาญการ   สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาติดตามงานต่างๆของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีนายเลิศชัย ดอนชัย รก.เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเจ้าหน้าที่นักวิชาการ ร่วมชี้แจงและให้การต้อนรับ  ตามหัวข้อเรื่องดังนี้
1.  การประเมินความก้าวหน้าดำเนินงาน ศบกต.
2. โครงการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร
3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด
4. การจัดทำข้อมูล รต.
5. ติดตามเรื่องความเร็วของอินเตอร์เน็ตสำนักงาน
6. ปรับปรุงเว็ปไซด์ให้เป็นปัจจุบันวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เร่งขึ้นทะเบียนรับจำนำข้าว

 นายสุนทร วันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฏิบัติงานการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่มาแจ้งจำนำข้าว ของตำบลป่าซาง เมื่อเช้าวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่หประชุมของที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 มีเกษตรกรมาแจ้งแก้ไขข้อมูลการจำนำข้าวปีนี้อย่างคับคั่ง เพราะว่าเข้าช่วงเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช

 
 นายเลิศชัย ดอนชัย รักษาราชการเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำข้าราชการของสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ร่วมประชุมคณะทำงานงานสุขสราญวันยี่เป็งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 นายเลิศชัย ดอนชัย รักษาราชการเกษตรอำเภออเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดงานสุขสราญวันยี่เป็ง ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  และประชุมย่อยทีมงานตัดสินประกวดร้องเพลง

วางพานดอกไม้ถวายสมเด็จย่า

 นายเลิศชัย ดอนชัย รักษาการเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมวางพานดอกไม้สัการะสมเด็จย่า กับทีมนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ลานหน้าพระตำหนักดอยตุง