ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การประชุมอาสาเกษตรประจำหมู่บ้านครั้งที่ ๓

นายสายทัศน์ วงปินตา เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการประชุมอาสาเกษตร ทุกหมู่บ้านของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่สวนของนายสิงห์คำ วันดี บ้านป่าห้า มีนายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มากล่าวเปิดการอบรมแและให้โอวาท มีอาสาเกษครมาอบรม ๔๓ ราย


การประชุมเน้นการเกษตรปลอดสารเคมี  และแนะนำสารสะกัดอินทรีย์เข้มข้นสำหรับบำรุงพืชแจกด้วย

 กิจกรรมต่างๆในสวนของนายสิงคำที่มีหลากหลายเป็นเกษตรผสมผสาน
 หมูหลุม
 ผักพาย ที่ขายดีมาก ก็เลยปลูกไว้จำนวนมาก

การเผาถ่านแบบง่ายๆ

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินค้าปลอดภัย

นายสุนทร วันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศุพิชญา  ชมภู ร่วมกันดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัย ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านนายหมั้น ถาคำ หมู่๑๐ ตำบลป่าซางเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
ร่วมกันทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากหยวกกล้วย
แจกเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆให้กับเกษตรกรที่มาอบรม
ชั่งน้ำหนักให้ได้สัดส่วน
คนน้ำและกากน้ำตาลให้ละลายจะได้คลุกได้ง่าย
เทใส่หยวกกล้วยแล้วหมักเก็บไว้นานไม่น้อยกว่า ๔๕ วันหากใส่สารเร่ง ต้องหมั่นคนทุกวันได้ยิ่งดี

การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนายสายทัศน์ วงปินตา เกษตรอำเภอจัดการฝึกอบรมและการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
การอบรมเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยราคาประหยัด (ปุ๋ยสั่งตัด)

สำนักงานเกษตรอำเภอระดมเจ้าหน้าที่นักวิชาการ  ออกอบรมการทำปุ๋ยราคาประหยัด ในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลโดยการใช้อาสาเกษตรเป็นตัวแทนนำร่องในการดำเนิินการทำปุ๋ยสั่งตัดเป็นตัวอย่างสำหรับเกษตรกรทั่วไป
การจ่ายสารเคมีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ปี๒๕๕๕(โรคราแป้งระบาดในสวนยางพารา

ตามที่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราประสบปัญหามีเชื้อราแป้งระบาดในสวนยางพารา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้งได้ดำเนินการช่วยเหลือ มอบสารเคมีกำจัดเชื้อราแป้งให้เกษตรกรที่มีสวนยาง ทั้งนี้นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งได้มาเป็นประธานการมอบ และกล่าวให้โอวาท ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

รับฟังคำชี้แจงและคำแนะต่างๆ
ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านรับมอบสารเคมีจากท่านนายอำเภอ
จ่ายพันธุ์ผักในโครงการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย