ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เจ้าหน้าที่มานิเทศน์งาน

  นายสายทัศน์ วงปินตา เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้งให้การต้อนรับนายทรงเสด็จ ศิริชัยและนายชูศักดิ์ ตั้งทองเกียรติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ที่ได้มานิเทศน์งานให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ ง เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕