ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เร่งขึ้นทะเบียนข้าวที่ตกหล่นขาดประชุม สร้างความสุขและรอยยิ้มให้ชาวนา

 ระยะนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนข้าวให้กับเกษตรกรที่ตกหล่นหลังจากได้เข้าไปนัดหมายทำในหมู่บ้านแต่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียน  ทั้งนี้ตามนโยบายของรัฐบาล