ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สำนักงานเกษตรจังหวัดได้มาติดตามนิเทศงาน

นายมานพ สุขสะอาด นักวิชาการชำนาญการพิเศษ และ นายถาวร วงค์สุภาพ นวส.ชำนาญการ   สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาติดตามงานต่างๆของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีนายเลิศชัย ดอนชัย รก.เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเจ้าหน้าที่นักวิชาการ ร่วมชี้แจงและให้การต้อนรับ  ตามหัวข้อเรื่องดังนี้
1.  การประเมินความก้าวหน้าดำเนินงาน ศบกต.
2. โครงการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร
3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด
4. การจัดทำข้อมูล รต.
5. ติดตามเรื่องความเร็วของอินเตอร์เน็ตสำนักงาน
6. ปรับปรุงเว็ปไซด์ให้เป็นปัจจุบันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น