ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การประชุมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน(อกม.)อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายรณชัย ไชยยะ  เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน(อกม.)อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีอาสาสมัครฯเข้าร่วมการประชุมจำนวน ๔๓ คน ช่วงเช้าชี้แจงมอบหมายบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรและช่วงบ่ายกล่าวถึงการดำเนินการวิสาหกิจชุมชน การแนะนำการใช้ปุ๋ยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น