ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

  นายรณชัย ไชยยะ เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทีมงานดำเนินการอบรมเกษตกรโครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ กิจกรรม พัฒนาข้าวปลอดสารเคมี การตลาดอาหารสุขภาพและเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งก่ออำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น