ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การอบรมเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยราคาประหยัด (ปุ๋ยสั่งตัด)

สำนักงานเกษตรอำเภอระดมเจ้าหน้าที่นักวิชาการ  ออกอบรมการทำปุ๋ยราคาประหยัด ในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลโดยการใช้อาสาเกษตรเป็นตัวแทนนำร่องในการดำเนิินการทำปุ๋ยสั่งตัดเป็นตัวอย่างสำหรับเกษตรกรทั่วไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น