ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

การจัดเวทีโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

 สำนักงานเกษตรอำเภอโดยนายสุนทร วันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการอบรมเกษตรกร กิจกรรมจัดเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีตัวแทนแม่บ้านในพื้นที่ทั้ง ๓ ตำบลเข้าร่วมเวทีอย่างพร้อมเพียงกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น