ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น มอบเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดมันสัมปะหลัง

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินเยี่ยมชมกิจกรรมการประกวดมันสัมปะหลังของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชีียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ ที่บริเวณจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ ๙ ชนเผ่า บ้านเวียงคำฟ้า ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายสายทัศน์ วงปินตา เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับพาท่าน รัฐมนตรีช่วยฯ เยี่ยมชมมันสัมปะหลัง
 นายต่อพงค์ ไชยสาส์น กล่าวเปิดงาน สืบสานประเพณีปีใหม่ ๙ ชนเผ่า 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น