ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประชุมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุนทร วันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรกร อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตามกิจกรรมจัดเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฎิบัติงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  มีอาสาสมัครเกษตรเข้าร่วมประชุมทั้ง ๔๓ คน


สมุดบันทึกประจำตัวอาสาสมัครเกษตร

บรรยากาศการประชุม