ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

พบเกษตรกรผู้ปลูกมันสัมปะหลัง

 นายสมบัติ สุรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจำตำบลทุ่งก่อ ชี้แจงการรับจำนำมันสัมปะหลังของรัฐบาล ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสัมปะหลังบ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาเปรียญวัดทุ่งก่อ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น