ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

เวียงเชียงรุ้งให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการประชุมเกษตรกร ชี้แจงและ มอบหลักฐานการขอรับการช่วยเหลือ โดยมีท่านนายอำเภอพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายของการช่วยเหลือของทางภาครัฐด้านอื่นๆด้วย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
นายสายทัศน์ วงปินตา เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กล่าวรายงานความเป็นมาของการช่วยเหลือ
 นายสุนทร วันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงกระบวนการต่างๆก่อนเริ่มการประชุม
 เกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือจากรัฐ
 บรรยากาศการต้อนรับนายอำเภอที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน 

 เกษตรกรตำบลป่าซาง และนายสุนทร วันดี นักวิชาการฯประจำตำบล
 เกษตรกรตำบลทุ่งก่อ  และนายสมบัติ สุรัตน์ นักวิชาการฯประจำตำบล
 เกษตรกรตำบลดงมหาวัน และนายพิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการฯประจำตำบล 
นางสาวสุภิชญา ชมพู เจ้าหน้าที่ทะเบียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น