ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

สำนักงานเกษตรเวียงเชียงรุ้งจัดประกวดมันสัมปะหลัง

 คณะทำงานการประกวดจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายและกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดงมหาวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น