ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การประชุม สัมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒

 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นเจ้าภาพดำเนินการประชุม สัมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายธนิต สุภาแสน ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น