ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่วมพิธีถวายขันดอกไม้ถวายพระรูปสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง

นายรณชัย ไชยยะ เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมพิธีถวายขันดอกไม้ถวายพระรูปสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง ในบบวนของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่นำโดยนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องถิ่น มวลชนทุกหมู่บ้านของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง บ้านป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น