ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช

 
 นายเลิศชัย ดอนชัย รักษาราชการเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำข้าราชการของสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น