ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การจ่ายสารเคมีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ปี๒๕๕๕(โรคราแป้งระบาดในสวนยางพารา

ตามที่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราประสบปัญหามีเชื้อราแป้งระบาดในสวนยางพารา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้งได้ดำเนินการช่วยเหลือ มอบสารเคมีกำจัดเชื้อราแป้งให้เกษตรกรที่มีสวนยาง ทั้งนี้นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งได้มาเป็นประธานการมอบ และกล่าวให้โอวาท ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

รับฟังคำชี้แจงและคำแนะต่างๆ
ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านรับมอบสารเคมีจากท่านนายอำเภอ
1 ความคิดเห็น:

  1. ก่อนอื่น ผมต้องขอโทษด้วยหาก สิ่งที่ผมโพส เป็นสิ่งที่ท่าน กำลัง จะดำเนินการ หรือ คิดว่าไม่เหมาะสม ช่วง ที่ผมไปทำงาน ต่างประเทศ ก็ได้ยินข่าวมาว่า ทางอ.เวียงเชียงรุ้ง ของเรา มีการจัดงานทานตะวัน ที่ยิ่งใหญ่ อลังการ
    สร้างความประทับใจ ให้แก่ ผู้มาเยือน ผมก็อยากให้ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น อีก ครั้ง เพื่อ ผลักดันให้ เมืองเวียงเชียงรุ้งของเรา เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญ ของจังหวัดเชียงรายของเรา ขอบคุณครับ

    ตอบลบ