ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไชต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โทร/โทรสาร.053-607101 E-mail:kaset_cr17@doae.go.th.

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การนิเทศน์งานสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายสายทัศน์ วงปินตา เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้งให้การต้อนรับนายทรงเสด็จ ศิริชัยและนายชูศักดิ์ ตั้งทองเกียรติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ที่ได้มานิเทศน์งานให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น